Buurt en speeltuinvereniging
Bestuur
Voorzitter: Jan Rijpma    06-52157657
Mail:  rijpmaverversbuurt@kpnmail.nl

Secretaris:  Sonja Stoppels   0515-576566/ 06-13322892
Mail:  s.stoppels@lupulus.nl

Penn.meester:  Cees Edelman     06-44880032
Mail: cees@edelman.frl

Leden: Mieke Edelman     0515-856687
           Helga Driegen       06-24247960

Contactpersonen Speeltuin:
Bea de Brock (verhuur) 0515-577209
Sonja Stoppels   0515-576566

Bankrekeningnummer Blauwpoort:
IBAN nummer: NL16RABO0159455642
Facebook:buurtvereniging de blauwpoort

Internet: www.deblauwpoort.nl
Sitebeheer: Bouke Bakker

Wijkagent: Gerrit Schermer  
0900-8844

WijkBOA´s:
Otto Tadema, 0515 489000
Anneke de Jager, 0515-140515
Wijkcoördinator: Maaike van de Logt-Althuis 0515 489995

Op de website van de gemeente kunt u klachten melden via de desbetreffende klachtenformulieren;
meldpunt openbare ruimten en meldpunt overlast